بعضی از نوشته هایم گم شدند. وبلاگ برگشته به اسمی که چند سال پیش داشت. 

هر بار این پرشن بلاگ را باز می کنی با اتفاق جدید ناگوار دیگری روبرو می شوی. 

وقتی برای آسوده خاطر نوشتن امنیت نداری یعنی که وقت کوچ است.

 خدانگهدار پرشن بلاگ 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید