بکشد!

مثل آن بازیکنی که وسط بازی دنده‌هایش شکسته، 
و باید بکِشندش از زمین بیرون، 
اما نکِشند؛ 
و در عوض هی به او بگویند یادت هست توی بازی‌های قبل چطور گل زدی؟! 
هی بگویند بابا این بازی‌ست! جدی نیست! چرا جدی گرفته‌ای اینقدر! 

من شکسته‌ام، ولی همه از من بازی می‌خواهند! 
بازی خوب می‌خواهند! 
معجزه می‌خواهند! 

اسکاول‌شین می‌گوید زندگی بازی‌ست. 
توی بازی وقتی یک بوفالو با کله برود توی شکمت، 
وقتی بزند دک و دنده‌ات را خرد کند،
وقتی دیگر نمی‌شود بدوی، 
وقتی ته خط هستی، 
بهترین اتفاق اینست که مربی تو را از این بازی بیرون بکِشد. 
مربی اما عجب صبری دارد!
 
 
-گل‌ناز-
/ 2 نظر / 33 بازدید
هـ.ن

بله بله تابلو تعویض نشان میدهد که گل ناز(گرامی) باید از زمین مسابقه خارج شود و بجای او ... بجای او چه ! زندگی یک مبارزه است، نه یک مسابقه یک تلاش انفرادیست در وهله اول و کمک هایی که ممکن است از اطراف برسد یا نرسد! ما امکان تعویض نداریم . پس بلند شوید لطفا، شما همان هستید که توی نبردهای پیشین زندگیتان برنده شده اید ... همه از شما کم نیاوردن میخواهند و ادامه دادن ادامه بدهید لطفا

شقایق

به نظر م تو نشکستی چون هنوز هستی حتی اگر مربی نخوادت