توهم درک کردن

شاید هم دلت خیلی بسوزد ، و قلبت بلرزد ، و احساساتت پروانه‌ای بشود و خونت به جوش بیاید و در خیالت خودت را خیلی جایشان بگذاری و فکر کنی درکشان کرد‌ه‌ای و یک دو قطره اشک هم بعدش بریزی اما هر وقت با یک کفش سوراخ توی یک روز بارانی راه رفتی و آب بدون اجازه صاف رفت توی کفش‌ات و کفش دیگری هم نداشتی و تا خرید کفش بعدی هم کلی راه داشتی و ماجرا که از سر بگذرانی آن وقت درکشان کرده‌ای آن هم فقط در قسمت کفش! این داستان روزه و فلسفه درک گرسنگان هم شبح محوی بیش نیست.

 

 -گل‌ناز-

/ 3 نظر / 17 بازدید
هـ - ن

شما دعا بفرمایید باران بیاید بنده با پای برهنه روی سنگلاخ راه می روم [ناراحت]

دیبا

[ناراحت][ناراحت] میفهمم