شراب تلخ مرد افکن

در تاوان آن جرعه که چشانده ، عشق ،  

تلخیِ زخم خوردن از دست عزیز را می‌چکاند در گلویت 

آن جرعه‌ی یک لحظه مست شدن است و 

این تلخیِ ماندگارِ تا آخر عمر 

رسم عشق است،  

رسمِ ناخوشایندِ ناجوانمرد 

 

-گل‌نازجوکار-

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
هـ.ن

آری! عاشقی رسم عاشق کشی است.