علفانه!

علف هم اگر هستی، از این علف های رونده باش؛

از همان‌ها که هرجا بیفتند، ریشه می‌زنند؛ هرجا قطع می‌شوند، از همان‌جا شروع می‌شوند. 

همیشه یک مشت دیگر می‌توانی بزنی، هر چقدر هم که خسته باشی.

یک مشت دیگر بکوبان توی چانه‌ی هر کسی یا هر چیزی که جلوی راهت ایستاده.

فک‌اش را بیاور پایین و به راه خودت ادامه بده! 

دوباره که به دنیا نمی‌آیی! عمرت را که از سر راه نیاورده‌ای! نمی‌شود که با هر تلنگر افتاد.

بلند شو !... بلند شو و خاک‌هایت را بتکان ! راه درازی در پیش است... 

 

 -گل‌ناز-

/ 3 نظر / 24 بازدید
دیبا

سلام چقدر به این روش احتیاج دارم... قدرتش رو ندارم... خدا کمکم کنه[ناراحت]

ه.ن

ها وریم وکشیمش [لبخند] لطفا خونسرد باشید، فقط آمریکاست که باید بهش مشت زد. آنهم از نوع محکمش ...

شقایق

سال نوت مبارک با بهترین ارزوها